Høringssvar fra Ole Østlid

Dato: 30.09.2019

Jeg er mot all utbygging av vindkraft i norsk territorium (offshore og til land).

Følgende er mine bemerkninger:

* Omfattende utbygging av vindkraft vil destabilisere norsk energiforsyning da vindkraft er uforutsigbar, og krever omfattende energilagring og/eller bufferkapasitet.

* Vindkraft vil kreve omfattende utbygging av nettkapasitet, kostnaden kreves inn gjennom hodeskatter (elavgifter) og er derfor meget usosialt.

* Offshore vindkraftutbygging ble vedtatt med nesten 50% subsidiering gjennom Enova (2,3 mrd kr). Dette er midler krevet inn gjennom hodeskatter (elavgifter). Slik pengebruk er svært usosial og uansvarlig. https://e24.no/energi/i/VbedX6/hywind-tampen-prosjektet-faar-23-milliarder-i-enova-stoette

* Vindkraft innebærer omfattende og irreversibel ødeleggelse av norsk uberørt natur.

* Vindkraft innebærer omfattende konsekvenser for dyreliv.

Undertegnede anfører at utbygging av vindkraft i Norge er moralsk og økonomisk uforsvarlig, og er et brudd på Norges grunnlov da slik utbygging innebærer irreversible industrialisering er verdifull uberørt norsk natur.

Grunnlovenparagraf 112:

"Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten."

Ole Østlid

Siv.øk.