Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 223309

Dato: 27.05.2019

Jeg ønsker en levelig jord for mine etterkommere, og da kreves det en intakt natur. Dette betyr at vi heller burde fokusere på vern, fremfor nedbygging av både urørt og sårbar natur. Vindturbiner gjør mer skade enn gavn, og er så lite "grønne" det får blitt uten å være fossilt. Vi har mer enn nok strøm, og bør heller snakke om senking av forbruk, både når det gjelder strøm og andre varer, slik at vi ikke forbruker mer naturressurser enn nødvendig.

Nei til vindkraft i norsk natur!