Høringssvar fra Yngve Dinesen

Dato: 19.09.2019

Man bør kun satse på vindkraft til havs, mindre inngrep i naturen og mer skånsomt mot fugle og insekt liv, fundamentene vil muligens fungere som oppvekst område for fisk. Det fokuseres alt forlite på ned siden med vindkraft til lands, vi har ikke råd til gi bort mer gratis natur til utenlandske investorer.