Forsiden

Høringssvar fra Gunnar Giil

Dato: 30.09.2019

Generelt om vindkraft

Det er nå klart for de fleste at vindindustri ikke er det idealstiske og miljøvennlige energi-alternativet som det ble fremstilt som for noen år siden. Og det er ikke nødvendig å gå i detalj eller å vise til eksempler i så måte. Sosiale medier og media forøvrig har vært fulle av negative omtaler av vindkraft det siste halvåret. Sannheten om vindindustrien er blitt allmennkunnskap.

  • Utbyggerne jukser både med areal, transport og informasjon.
  • NVE har gjort svært dårlig arbeid med å kartlegge natur og fauna.
  • Fredede fugler tortureres til døde i stor skala, noe som er straffbart.
  • Lokaldemokratiet - og dermed demokratiet generelt - har delvis opphørt.
  • Norske strømkunder betaler utbyttefest for smarte forretningsfolk i utlandet.
  • Etc. (listen er for lang til å ta med her).

Vindkraft i Høyanger og Gaular kommuner

Når man bor på et industristed plassert i et trangt hull mellom fjellene, er de uberørte delene av selve fjellene det mest verdifulle en har. Men de eksisterende, omfattende inngrepene pga. vannkraft, gjør at vi i Høyanger må gå et stykke i bratt terreng for å finne vakker og urørt natur med åpent landskap, ro og stillhet, flott utsikt og gode fiskevann. Mange gjør det likevel, for naturen her er fantastisk. Og vi trenger et åpent område i høyden, der vi kan slippe unna den påtrengende industrien i nye og ne.

Kartet for planlagt vindindustri i Høyanger og Gaular er identisk med det gjenværende området med relativt urørt natur. Kommersielle krefter vil lage industriområde av det siste pustehullet der vi kan finne ro og fred. Om det skjer, har vi ingen måte å slippe unna industri og ødelagt natur. Det er et paradoks, siden vi i utgangspunktet var omgitt av vakker villmark i det som fremdeles er et av landets tynnest befolkede områder. Vi har gitt nok, og må ta vare på det vi har igjen.

Konklusjon

Jeg sier nei til utbygging av vindkraft på land, både lokalt og i landet forøvrig.