Forsiden

Høringssvar fra Linett Eriksen Birkeland

Dato: 01.10.2019

Dette er Linett Eriksen Birkelands høringsvar til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Jeg og min familie med to barn, Oda Sofie Birkeland 7 år og Sindre Aleksander 5 år er en familie som aktivt driver med klatring og friluftsliv. Vi lærer våre barn om viktigheten av å verne om og bevare natur- og dyreliv og er sterkt bekymret for forslaget til rammeplan for vindkraft på land. Vi ønsker spesielt ingen vindkraftutbygging i nærheten av våre klatreområder på Sletafjell i Åseral (kalt Slettafjell av klatrere), Lindalsfjellet og Juvasstølfjellet samt våre turområder Kylland og Bygland (Agder og Rogaland).

Videre er vi bekymret for mulig utbygging i Nissedal (Telemark) Uskedalen (Hordaland) og i Bjerkreim med Gloppedalen og Maudalen der vi har våre røtter.

Som klatrere og medlemmer i Christianssand klatreklubb, DNT og Norsk Tindeklub er våre verdier rettet mot naturopplevelser og ansvar for naturen, vi utøver sporløs ferdsel tar vare på klatringens etikk og tradisjon.

Sporløs ferdsel er noe som står sentralt i utøvelse av fjellklatring i Norge og som vi lærer opp våre barn og nye innen klatring til å etterstrebe. Av den grunn (sporløs ferdsel) kan det se ut som klatreaktivitet i klatreområdene våre ikke er registrert i forslaget til nasjonal ramme for vindkraft.

Konklusjon er at vi er imot all vindkraftutbygging i urørt natur da dette har en for stor kostnad for natur og dyreliv, friluftsliv og ikke bidrar til det grønne skiftet.

Vi stiller oss bak det grundige høringsvaret til Norsk Tindeklub, Christianssand klatreklubb, Den Norske turistforening og Norges klatreforbund.

Med vennlig hilsen

Linett Eriksen Birkeland

Kristiansand