Forsiden

Høringssvar fra Snorre Houge Dufva

Dato: 30.09.2019

Jeg ber om at området "Vest-Agder og Rogaland" område 13 tas ut av planen.

Dette begrunnes med følgende:

  • Store deler av dette området består av uberørt natur og villmark og et et område svært rikt på forskjellige arter flora og fauna. Området er også et viktig rekreasjonsområde for befolkning bosatt i all hovedsak Rogaland, men også i likhet med undertegnede fra andre deler av landet. Dette området vil følgelig bli ødelagt som et område for friluftsliv og rekreasjon skulle det komme anlegg for vindkraft her. Jeg nevner i den forbindelse den gode helseeffekten stillhet og uberørt natur har for mennesker. Også fugle- og dyrelivet i området vil bli skadelidende. Stavanger Turistforening har flere hytter i området, som har svært gode besøkstall.
  • Det er ca 400 hytter i Hunnedalen, og disse vil naturligvis få sterkt redusert verdi dersom det skulle komme vindkraftanlegg i området. Dette bør absolutt bli tatt med i bergegningen når det kommer til lønnsomhet.
  • Rogaland og Vest-Agder har allerede bidratt stort når det kommer til utbyggingen av ren og fornybar kraft. 80% av vassdragene i Rogaland har blitt bygd ut. Ett sted må grensen gå.
  • Hunnedalen og Sirdal er begge viktige destinasjoner for turister både fra Norge og utlandet. Vindkraftanlegg vil redusere både den visuelle opplevelsen av det norske fjellandskapet samt ødelegge uberørte områder som virker tiltrekkende på turister. Hvor mange kroner vil reiselivsaktørene i spesielt Sirdal gå glipp av dersom vindkraftplanene realiseres?
  • Klimasaken er viktig, ingen tvil om det, men undertegnede mener at krafttakene bør settes inn andre steder enn å rasere uberørt natur. Havvind er noe undertegnede er sterkt for, og det finnes stort kraftpotensiale i gamle vannkraftverk samt nye minivannkraftverk. Det er noe vi heller burde satse på, som er både miljøvennlig og lønnsomt.

Snorre Houge Dufva

Stovebakken 4 A

5354 Straume