Forsiden

Høringssvar fra Gunn Tjessem

Dato: 24.06.2019

Jeg mener det må brukes fornuft og stanse hele vindkraftutbyggingen. Det er galskap å bygge ned vår uerstattelige natur på dette viset. Det er ikke veldig miljøvennlig heller, med alt det stålet som produseres og fraktes jorden rundt. Oljen i turbinene øker faren for utslipp, og hele områdene ødelegges for evig tid. Miljøvennlig innebærer så mye mer enn å være fornybar. Det er en stor motstand mot vindkraft i folket, og dette må dere lytte til. Vi ønsker å stanse alle utbygginger, og at det vurderes på nytt, samtidig som det også lyttes til eksperter i andre land når det gjelder påvirkning på innbyggerne i form av tapt natur, støy osv. Se vedlagt opprop MOT vindkraftanlegget som er besluttet bygd på Gilja. Oppropet er på over 2000 stemmer, og disse stemmene må lyttes til. Dette må stoppes.

Vedlegg