Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 589409

Dato: 05.09.2019

Eg meiner at vindmøller i Åkra i Kvinnherad vil vera negativt med omsyn til:

Landskapsvern, Friluftsliv, Kulturminnevern, Konsekvensar for bebuarane i område (lys, lyd osv)

Utnytt heller vatnet som renn ned frå fjella i større grad.