Høringssvar fra Geir Ove Sørvik

Dato: 24.09.2019

Me må stoppe denne galskapen av rasering i norsk natur ved å sette opp vindturbiner.

Me må heller kunne klare og samarbeida og samtidig gje økonomisk støtte til eksisterende

vasskraft rundt omkring i landet.Her er allerde naturen øydelagd av inngrep.

T.d bygge litt på demningene på dammene,skyte ut større fjellhaller og effektivisere med nye

vassturbiner med betre virkningsgrad og sette inn fleire.Og dimmensjonera opp eksisterende linjeanlegg.Dette må ein kunne klare og få til.Verden klarte jo å senda folk til månen på slutten av 60 tallet....

Me må tenka på kommande generasjoner og ikkje gå amokk i fjellheimen,

Kunne skrevet mykje meir her men.

Håper me får snudd denne vindturbinutbygginga!

Vedlegg