Høringssvar fra Stian Yttergård

Dato: 27.04.2019

Kjære politikere og beslutningstakere på vegne av det norske folk.

Hvordan kan det være riktig at Norge, som allerede for 100 år siden startet vårt grønne skifte med den massive vannkraftutbyggingen i våre fjell, nå også må ofre enorme naturarealer til vindindustrien? Naturen vår er unik. Vi må ta vare på de stadig mer utsatte områdene vi har av urørt natur.

Landbasert vindkraft er naturødeleggende, dreper fugl, er enormt arealkrevende og belaster og splitter lokalsamfunn landet rundt. Det forandrer landskapet. Når kraften i tillegg er svindyr og meget ineffektiv fremstår det som totalt uforståelig at private investorer får lov til å ture frem, hente inn konsesjoner og selge disse til Tyskland.

Vær så snill. Stopp det før enda mer av vårt unike fantastiske land raseres.

Mvh Stian Yttergård