Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 409124

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt imot utbygging av vindmøller i Norge. Det er en skam med det kraftsalget vi ser i dag, hvor nordmenn nærmest opplever salg av våre egne fosser, uten at det i tilstrekklig grad kommer oss til gode.

SOM FRP er, STOPP DENNE GALSKAPEN

SOM FRP er, Vi bygger land, vi ødelegger ikke land!

NEI, NEI, NEI og atter NEI