Forsiden

Høringssvar fra Hallgeir Hynne

Dato: 01.10.2019

Å bygge ut vindkraft med de naturinngrep som blir må stoppes. Natur ødelegges.

Å oppgradere vannkraft gir langt mer kraft enn vindkraft.

Hilsen en som jobber ibransjen