Forsiden

Høringssvar fra Anders Hynne

Dato: 02.10.2019

Nei til vindkraft generelt! Både på land og til havs. Rust opp eksisterende vannkraftverk i stede og gi de de gunstige skattene og avgiftene som vinnkraft har fått!