Forsiden

Høringssvar fra Gunstein Landro

Dato: 29.09.2019

Norge bør absolutt si et tydelig NEI til all vindkraft på land. Konsesjoner som er gitt, men ikke bygd bør TREKKES tilbake. Dette fordi:

  • Det beslaglegges store, for det meste uberørte naturområder med anleggsveier og grunnarbeid
  • Det påfører stor visuell forurensing for et stort antall mennesker (selv små vindparker på 5-10 turbiner), og ødelegger naturopplevelsen i mange mils omkrets rundt et anlegg.
  • Konsekvensutredningene som ble gjort for 8-10 år siden (da mange konsesjoner ble gitt) er utdatert fordi det da ble søkt om turbiner på 50-100m. Nå søker de fleste om endringer i konsesjonene fordi turbinhøyden skal økes til over 200m !! Dvs at alle konsekvensutredninger må gjøres på ny, og alle berørte parter må forholde seg til et totalt annet anlegg enn de som ble søkt om.
  • Langtidskonsekvensene for dyre -og fugleliv ifht infralyd, skyggekast osv. er langt fra godt nok undersøkt.
  • NVE og hele konsesjonsbehandlingsapparatet har IKKE, så langt jeg kan se, lagt inn noen som helst krav om avslutning, demontering og tilbakeføring av ødelagt natur når konsesjonsperioden og produksjonen er over. Hvem må ta dette ansvaret?