Forsiden

Høringssvar fra Thorhild Omdahl

Dato: 24.09.2019

Høringssvar fra Thorhild Omdahl

Dato: 24.09.2019

Utstrakt bruk av vindkraft på land er ikke i tråd med min families ønsker i forhold til å bevare Norsk natur. Dette er inngrep som det ikke er lett å legre. Det gjelder for både folk og dyr.

Hilsen Thorhild Omdahl med familie