Forsiden

Høringssvar fra Unsetbrenna Vannverk SA

Dato: 23.09.2019

Unsetbrenna Vannverk SA er et privat vannverk med 12 abonnenter. Vannkilden til vannverket med nedslagsfelt ligger på Fonnåsfjellet som ligger innenfor område 56 i forslaget fra fra NVE til nasjonal rammeplan for vindkraft. Viser til vedlagte kart.

Risikoen for om vannkilden kan bli ødelagt ved ei vankraftutbygging er uavklart og vi protesterer derfor på det sterkeste mot ei slik utbygging.

Vedlegg