Forsiden

Høringssvar fra Morten Sagmo

Dato: 01.10.2019

Jeg ønsker å få sagt at vindkraft på land ødelegger den delen av naturen som hittil stort sett har vært urørt. Vindkraftturbinene tar livet av store mengder fugler og insekter med sine rotorblader. Lyden fra turbinene kan ha skadelig virkning på fugler og dyr. Og selvfølgelig mennesker. Disse øde områdene som er planlagt for vindkraft, er vår siste rest av urørt natur. Lekkasje fra olje og oljesøl i turbinene er problematisk for naturen der siden naturen på slike steder ofte er skrinn, slik at oljen kun sakte blir nedbrutt. Nei til vindkraft på land.