Forsiden

Høringssvar fra Rune Birkeland

Dato: 27.09.2019

Jeg er imot vindkraft på land da dette skaper irreversible skader på vår naturarv.