Forsiden

Høringssvar fra John Olaf Næsheim

Dato: 01.10.2019

Hei,

takk for anledning til å gi tilbakemelding på NVE forslag til rammer for vindkraft på land.

Jeg mener at forslaget gjennomgående ikke vektlegger verdien på uberørt natur i et evigvarende perspektiv. Mitt syn er derfor at det ikke må iverksettes noen flere prosjekter på land. Norge bør heller utnytte de naturlige fortrinn vi har innenfor maritim og offshore næring og allokere ressurser mot flytende /offshore vind.

Mvh

John Olaf Næsheim