Høringssvar fra Inger Skjold

Dato: 01.10.2019

Vindkraftutbygging i Norge er et forhastet og lite gjennomtenkt tiltak. Faktagrunnlaget er sannsynligvis basert på vindkraftutbyggernes propaganda med fagre ord om ren energi, flankert av delikate bilder av vindturbiner i solnedgang.

Europas behov for et grønt skifte ved hjelp av vindenergi er ikke overførbart til Norge. Både fordi vi allerede produserer ren energi ved hjelp av vannkraft, og fordi vindkraftutbygging i grunnfjellet i Norge innebærer langt større inngrep i naturen enn i land som bygger vindkraft i slettelandskap.

Kreative regnestykker om at Norge eksporterer klimagassutslipp, og at vindkraft bygget i Norge, på et eller annet magisk vis klarer å motvirke dette, mangler dokumentasjon. Inndragning av klimakvoter er det som kan få utslippene ned.

Norge produserer allerede nok kraft, og det er et uutnyttet potensiale i vannkraften, som kan bygges ut uten ytterligere naturinngrep. I tillegg finnes det muligheter i enøk-tiltak, jordvarme og solenergi.

Jeg mener derfor at vindkraftutbygging i Norge er feil og totalt meningsløs. Nå må vi trykke på pauseknappen og gå skikkelig i tenkeboksen.