Høringssvar fra Per-Olav Bråten

Dato: 01.10.2019

FN sin rapport om miljø og klima, konkluderte nylig med at arealinngrep i natur er den største trusselen for balansen i jordas økosystem.

Da er er svært uforståelig at NVE har valgt ut store deler av Norges mest intakte naturområder ,og sier de er egnet til industriområder med vindturbiner.

Kystfjellene i Trøndelag er i tillegg de mest myr-rike områdene i landet. Det vet alle som bor her. Myr er den naturtypen som binder mest CO2 pr kvm i hele verden. Og blir blandt eksperter kaldt Nordens regnskog. Å lage milevis med 11meter vei og store grusplasser i disse områdene er å betrakte som miljøkriminalitet.

Jeg vil derfor sterkt henmode NVE om å avslutte all tiltenkt vindkraft i norsk natur og heller fokusere på oppgradering av vannkraft anlegg. Det vil i følge NTNU gi like mye strøm som all vindkraft utbygging.