Forsiden

Høringssvar fra Anne Gravdal

Dato: 29.09.2019

I dag sender jeg inn et høringssvar for første gang i mitt snart 60 år lange liv. I det store og hele har jeg vært fornøyd med det som skjer i Norge. Gjennom mitt lange opphold i utlandet var jeg stolt av hva Norge representerte, spesielt stolt var jeg av den uberørte naturen, at Norge var sitt ansvar bevisst når det gjaldt å verne om naturmangfoldet, nasjonalparkene, allemannsretten og det norske folks fantastisk nære forhold til naturen. I mitt arbeid har jeg med historien om den norske vasskrafta å gjøre. Dette var pionerarbeid som i en del år nok ikke alltid ble gjort skånsomt for naturen, men i løpet av tida har kunnskapen om bevaring av natur vokst, og vannkraftanlegg er blitt mer miljøvennlige. Mye mer miljøvennlige enn vindkraftanlegg, som må være det største, mest ufornuftige og ødeleggende inngrepet i norsk natur gjennom historien. Det er fortvilende å være vitne til dette overtrampet som nå begås av NVE, OED og regjeringen. Hva skal til for at VI, folket, blir hørt? Argumentene kjenner dere til. Kan dere med hånden på hjertet og med god samvittighet, vel vitende om at disse utbyggingene ikke er godt nok fundamentert, si at fordelen med vindkraftanlegg er større enn bevaring av natur og dyreliv? Hva skal vi med mindre CO2 i atmosfæren når det ikke er insekter, dyreliv eller urørt natur igjen for å gjøre kloden levelig?

STOPP all vindkraftutbygging umiddelbart!