Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 854675

Dato: 30.04.2019

Jeg vil at Norge skal bevare norsk natur, uten vindmøller/vindturbiner. Uberørt norsk natur er viktig for fuglelivet. Uberørt norsk natur er viktig for menneskesinnet. Uberørt natur bør ikke selges for de få som berikes økonomisk. Sentraleuropa kan bygge sine egne vindmøller, Norge er selvforsynt med elektrisk kraft fra vannkraft. Dessuten, med oppgraderinger av eksisterende vannkraftanlegg og kraftledninger er det unødig med elektrisk kraft fra vindmøller. Vår stolthet er den vakre naturen vår, om den er gold og øde, værhard eller grønn og frodig. Nei til vindmøller i norsk natur!