Forsiden

Høringssvar fra Sigbjørn Ove Bjelland

Dato: 14.07.2019

Vi ønsker ikke at vindkraft i dette dyre livlige felt også med sauer og jordbruk skal ødelegges. Er et stort friluftsområde med alle idretter samt store hyttefelt ved Gravassryggen og storeknut. Energi behov og utbytte er større nærmere Oslofjorden. Mvh Sigbjørn Ove Bjelland