Forsiden

Høringssvar fra Wilhelmine E. Thuv siv.ark.MNAL

Dato: 01.10.2019

Der er uforståelig at det ikke satses på oppgradering av allerede eksisterende vannkraftanlegg i Norge. Det er påvist at oppgradering av disse kan skaffe samme mengde elkraft som vindkraftanleggene.Da slipper man ytterligere rasering av natur, landskap, insekter, fugleliv osv. i urørt natur. Urørt natur er vår viktigste ressurs, og MÅ IKKE OFRES under dekke av å føre til et "grønnere" samfunn. Vindkraftanleggene fører videre til mer forsøpling, mikroplast, oljesøl, lydforurensing og skyggekast. Eiendomsverdier i nærområdene faller. Turistmålene forringes. Beboere plages av støy, vibrasjoner og skyggekast. Jeg ser ingen fordeler med vindkraft når vi faktisk har realistiske og bedre alternativer her til lands.

Mvh

Wilhelmine Thuv (52år) sivilarkitekt MNAL