Forsiden

Høringssvar fra Ann Turid Johansen

Dato: 30.09.2019

Jeg slutter meg i helhet til det høringssvaret som er avgitt av Rendalen kommune og vedtatt i kommunestyret 13.09.19.

Ann Turid Johansen