Forsiden

Høringssvar fra Svein Erik Graadal

Dato: 29.09.2019

Stopp utbyggingen på sørmarksfjellet, innvordsfjellet stokkfjellet og på frøya. Alle disse er ekstremt ødeleggende for folk/fugler og natur/klima. Dette er et ran av grønne subsidier. Rust opp vannkraftverk og legg vindturbinene der infrastruktur allerede finnes hvis dere absolutt må. Dvs langs veiene. Denne raseringen av LNF områder er helt uakseptabelt.

Hvem kan jeg søke om erstatning for tapt livskvalitet og verditap på eiendom som blir påført oss som nære naboer til denne utbyggingen?

Stopp vindturbinutbyggigen på land!