Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 368910

Dato: 01.10.2019

Nei til vindindustri fordi den raserer naturen!!!