Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 487691

Dato: 02.10.2019

Vindindustrien ødelegger mer enn den gavner. Kraften er ustabil, det må bygges mye infrastruktur og veier som ødelegger natur og vilkår for fugler. Ingen ønsker naturen ødelagt. Det finnes ingen planer for demontering/resirkulering av utrangerte vindturbiner.

Det er et ønske at man ruster opp vannkraft istedenfor, bygger ut solenergi fangere. Høyere strømpris for sekundærbolig. Mindre forbruk.