Høringssvar fra Tore Skogen

Dato: 01.10.2019

  1. Høringsvar - NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Jeg mener det blir for stor skade på naturen målt opp mot nytteverdien ved å anlegge vindmølleparker på land.

Utviklingen av løsninger for plasering av disse parkene til havs har kommet et langt steg videre og blir et mye bedre alternativ.

Parkene til havs kan avlaste bruk av gassturbiner og på lengre sikt når petroleum industrien gradvis trappes ned bli en del av den totale energimiksen.