Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 269547

Dato: 30.09.2019

Vindkraft raserer naturen og er en trussel mot dyr, fugler og insekter. I tillegg er det skader på nærmiljø i form og lyd. Vi vil ikke ha vindkraft i Norge. Bruk de fornybare ressursene vi allerede har som vann og sol.