Høringssvar fra Joakim Nilsen Gagnås

Dato: 01.10.2019

Hei!

Nå er det påtide å bremse denne enorme ødeleggelsen av norsk natur og alle de negative konsekvensene dette medfører.
Ingen lover og regler gjelder tydeligvis når det kommer til vindindustri. Over 2000 arter står overfor utryddelse- og det bare i Norge. Som FN nylig påpekte i en rapport akselererer tapet av naturmangfold. Hvordan kan man da forsvare vindindustri? Hubro, Ørn, Rype, store fugletrekk risikrer å bli tilintetgjort om dette fortsetter. Naturmangfoldloven er ikke til pynt. Norge har internasjonale forpliktelser når det kommer til å ta vare på utrydningstruede arter- og det starter med å slutte å ødelegge naturen. Jeg vil minne om at vi mennesker klarte på snaue hundre år å utrydde verdens mest tallrike fugl- Vandreduen som var anslagsvis flere miliarder i antall.

Det er totalt unødvendig når Norge er selvforskynt med vannkraft. Slutt tillate store internasjoale selskaper å sko seg på billig norsk kraft til tulleting som datalagring og bitcoin. Bruk den heller på industrien vi allerede har- noe som sikrer norsk industri.

En annen ting er hvordan dette påvirker folkehelsen. Det er bevist at lavfrekvent lyd er skadelig. Likevel får folk vindindustr bare noen få hundre meter fra hjemmet sitt. Og hvor mange turområder som bidrar til god folkehelse blir tilintetgjort?

Til slutt vil jeg si at man må ødelegge altfor mye natur i forhold til det man får igjen. Tyskland med sine 28 000 vindturbiner får bare 3 % av strømmen sin fra vind.

Mvh

Joakim Nilsen Gagnås