Høringssvar fra Tone Dahle

Dato: 01.10.2019

Vindkraft har negative sider som gjør at den ikke er egnet som energikilde her i landet.

Ødelegger natur, ville dyrs leveområder, dreper fugl og innsekter. Drenerer ut myrområder som dermed slipper ut klimagasser. Lager uopprettelige sår i landskapet. Krever store ressurser til bygging, og blir ett miljøproblem ved sanering. Kilde til spredning av mikroplast.

Skaper dårlige og skadelige levekår for mennesker med infralyd, skyggekast og det visuelle nærværet. Påfører mennesker sorg ved å frata dem og deres etterkommere landskap og natur de er glad i og hører hjemme i.

Bygges ut i urørt natur - nettopp den vi må ta vare på dersom vi mennesker skal ha en framtid på jorda.

Det er fullstendig feil å begrunne utbygging av vindkraft med det grønne skifte. Det er kun profitt som er driveren.

Vi bør som alternativ effektivisere vannkraftanleggene vi allered har i drift. Samt snakke om nedvekst i energiforbruket. Det bør satses og stimuleres mer på småskala tiltak, som produksjon av strøm på eget tak o.l.

Jeg krever stopp umiddelbart av alle nye planer og påbegynte anlegg.