Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 992182

Dato: 22.09.2019

Miljøkriminalitet i offentlig regi 👎🤯😡