Høringssvar fra Kristin Bergitte Hauge

Dato: 01.10.2019

VI REDDER IKKE KLIMAET VED Å ØDELEGGE NATUREN

Utbygging av vindkraft i Norge, slik det er skissert i høringssaken, vil medføre helt uakseptable inngrep i norsk natur. Arealtap er kanskje den største trusselen ift klima og biologisk mangfold. Urørt natur har stor verdi, og vil få enda større verdi i de kommende årene. Både for naturens bæreevne og biologisk mangfold, men også for rekreasjon, folkehelse og turisme. Dette er verdier som er så viktige for folk i Norge, verdier som ikke kan kjøpes for penger.

Som mor til fire barn er jeg opptatt av deres fremtid, og at også de og deres barn igjen skal ha mulighet til å oppleve natur.


Også Grunnloven slår fast at vi må verne om naturen - § 112 lyder slik:
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

NATUR omfatter både land og hav og vi har ansvar for å ta vare på begge deler. Fortsetter vi å øke forbruket og bygge ned naturen, ødelegger vi livsgrunnlaget vårt.
71 % AV BEFOLKNINGEN ER MOT vindindustri i norsk natur: www.dnt.no/artikler/nyheter/17191-folket-setter-naturen-fremfor-vindkraft/

- TAP AV NATUR er en like stor trussel som klimaendringene: www.nrk.no/natur/ny-rapport-om-naturens-tilstand-far-fn-til-a-sla-alarm_-_-vanvittig-skummelt-1.14538875

NORGE TRENGER IKKE VINDINDUSTRI: Oppgradering av eksisterende vannkraft vil gi mer energi enn all planlagt vindkraft - med minimale naturinngrep:

1) NRK: https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/201906/NNFA23062519

2) DN: www.dn.no/innlegg/energi/vindkraft/fornybar-energi/vindmoller-overflodig-om-vi-fornyer-vannkraften/2-1-600733


3) TU: www.tu.no/artikler/skatteregler-stopper-oppgradering/245158

4) Aftenbladet: www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/RRE9Xr/Vannkraften-kan-ta-en-storre-klimarolle

- VINDINDUSTRI HAR STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for natur, dyreliv og folkehelse, både i Norge og i land hvor turbiner lages og skrotes: www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/permalink/1106148969775687
- VINDINDUSTRI HAR STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for natur, dyreliv og folkehelse, både i Norge og i land hvor turbiner lages og skrotes:www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/permalink/1106148969775687

- OPPRINNELSESGARANTIER - et gigantisk pengebedrag: www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/permalink/1072361906487727

- HVEM FJERNER TURBINENE etter 15-20 år? www.moss-avis.no/debatt/vindkraft-hvem-har-ansvaret-for-opprydding/s/2-2.2643-1.8604181


INFRALYD: Vindturbiner lager lavfrekvent støy som er meget farlig for mennesker og dyr:
www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/permalink/1086409865082931

- VINDKRAFTLEKSIKON: www.facebook.com/notes/vindkraft-nei-til-vindindustri-i-norsk-natur/leksikon-vindkraft/1088403838216867/

LES MER I NASJONAL GRUPPE MOT VINDINDUSTRI:

www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging


Med vennlig hilsen
Kristin Bergitte Hauge, Bergen