Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 499447

Dato: 02.10.2019

Ta vare på norsk natur og dets mangfold! Naturen trengs for folk og fe både må og senere generasjoner!!