Høringssvar fra Frank Inge Espnes

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft i alle deler av Norge. De utbygginger som pågår burde blitt stoppet. Naturperler raseres, lokalsamfunn splittes. Avstand fra industriområdet til boliger er for korte med tanke på hørbar støy og den underkommuniserte infralyden.
Folkehelsa bør settes på kartet. Fugletrekk og hekkende områder er for dårlig utredet. Lite hensyn til fugler, dyr , flora og fauna. Norge trenger ikke vindkraft da vi ha vannkraftverk som kan rehabiliteres. Konsesjoner blir gitt på feil grunnlag. Store areal på små steder blir brukt opp noe FNs naturpanel har sagt er jordas største trussel. Vindkraft er kun profitt og har ingenting med grønt skifte å gjøre.