Forsiden

Høringssvar fra Gunilla Andreasson

Dato: 29.09.2019

Med henvisning til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft av 1. april 2019 og til Olje- og energidepartementets høringsbrev med referanse 19/511.

Jeg krever att Øvre Sirdal fjernes fra NVE sin rammeplan for vindkraft p.g.a følgende kriterier:

1. vindkraft ødelegger for fastboende, hytteeiere og friluftsliv i Sirdal. Sirdal er det viktigste knutepunktet for friluftsfolk på Sør-Vestlandet. Folk fra byene er avhengig av fjellene i Sirdal for å få gå på ski og nyte av stillheten i urørt natur. For det norske folk er naturen en del av folkesjelen – ingenting er viktigere. Tusentalls hytteeiere har betalt millionbeløp for å kjøpe hytte i fjellene og for å nyte naturens stillhet og skjønnhet. Vindmøller ødelegger naturopplevelsen med kontinuerlig lydstøy, områder med iskast fra vingene og visuell støy. Overkjøring av fastboende og hytteeiere er uakseptabelt i et demokratisk samfunn. Hytteverdien minsker drastisk ved bygging av vindmøller i området og alle utsatte bør kompenseres økonomisk. Jeg mener at Sirdal er allerede solgt til friluftsliv og kan ikke selges videre til vindturbinindustri da det ødelegger grunnlaget for naturopplevelser og turisme.

2. vindkraft gir irreversible skader på natur og dyreliv. Fugler og insekter dør i massevis av vingene på vindturbiner. Sirdal er et viktig område for fugler og insekter så vel for de som driver jakt og sauedrift. Mange grunneiere er avhengig av sauedrift. Misdannelser og abortering hos dyr er påvist som konsekvens av vindturbiner og kan resultere i store konsekvenser i Sirdal og i resten av Norge.

3. vindkraft skaper helseproblemer. Støy og lavfrekvent lyd kan gi diverse helseproblemer. Sirdal er ett veldig populært friluftsområde der byfolk ønsker å restituere seg fra støy og stress i byen. Folk som ikke får sin restitusjon, blir fortere sykemeldt og helse til folk kommer bli ett framtida problem i Norge om vindkraftanleggene bygges ut.

4. Sirdal er allerede kraftig utbygget med vannkraft som kan oppgraderes og bli effektivere. Sirdal bør ikke utsettes for mer utbygging og påvirkning av naturen i form av vindkraft.

5. Å tillate vindindustri i fjellområder og ødelegge naturen for all fremtid er ikke løsningen for å redde klimaet.

Henviser også til dokument fra Gravassryggen hytteforening (medlem)

Stavanger 29 September 2019

Gunilla Andreasson