Forsiden

Høringssvar fra Camilla Målen

Dato: 24.09.2019

Her er mitt svar på deres høringsutkast:
  • Vindindustri ødelegger urørt natur og truer biologisk mangfold i de områdene som blir bygd ut. Like truende som klimakrisen er tap av areal. Hvordan kan man da ødelegge natur for å redde klimaet? Dette henger ikke sammen på noen som helst måte. Det man oppnår er enda mer tap av natur og enda større press på naturen og dets økosystem.
  • Vindindustri ødelegger rekreasjonsområder. Å få ødelagt sitt nærmiljø av vindindustri er veldig belastende. Livskvaliteten blir redusert og veldig mange vil slite med stor sorg over det som går tapt. Fjellene har alltid vært der for oss her i Norge. De er den hellige plassene vi oppsøker for ro og fred. De står over oss og representerer noe som er mer bestandig enn et menneskeliv. De er sjelen vår. Hvordan kan vi ødelegge dette? Menneskene som er så uheldige å bo i nærheten av vindindustri får hus og einedom redusert i verid. De opplever visuell forurensing og støyforurensing som kan gi store plager.
  • Utbygging av vindindustri ødelegger for turist- og reiselivsbransjen. Turistene som kommer til Norge kommer fordi de vil se uberørt natur. En kystlinje dekket av vindturbiner vil gi Norge et dårlig rykte i utlandet.
  • Vindindustri i Norge er ingen klimasak. Denne vindindustriutbyggingen er rå kapitalisme satt i system under dekke av et grønt skifte. Mange av eierne er utenlandske selskap og lite eller ingenting går tilbake til de som får hele hverdagen sin ødelagt. På grunn av subsidier blir dette "lønnsomt". Disse subsidiene er våre skattepenger. Vi må altså betale for en ødeleggelse vi ikke ønsker.
  • Vindmøller avgir store mengder mikroplast. Skal vi virkelig forurense våre vannkilder og natur med dette? Norge har mye rent vann, er dere klar over hvor verdifult det er?
  • Lokaldemokratiet er også under sterkt press når kommuner sier nei men allikevel blir påtvunget slike enorme inngrep.
Jeg oppmoder dere til å ta naturen i forsvar og skrinlegge Nasjonal ramme for vindkraft, samt trekke tilbake de konsesjoner som er gitt og sette en stopper for vindindustri på norsk jord.