Forsiden

Høringssvar fra Kenneth Solon Rødland

Dato: 30.09.2019

Det har helt glemt å ta ordentlig lydmålinger med vitenskapelig grunnlag, spesielt infralyd i det dype register er skummel, hadde en lærer som ble hørselshemmede i motorrommet på båt pga infralyd. Han hadde nesten 60dB med hørselsvern med klokker og propper, men han fikk allikevel tinius og etterhvert total tap på ene øret. Legene kunne ikke forstå hvorfor, så målinger ble gjort og det viste seg at 6Hz svinginger fra motorrommet var spesielt skadelig for hørselen og de reduserte tid tillatt å være i der fra 45min til 15min!! Og nå skal folk gjerne leve der i slik infralyd uten ordentlig konsekvensutredning er uhørt! Vennligst fiks opp i dette makkverket av målinger og få forskere til å gjøre jobben, ikke konsulenter.