Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 458636

Dato: 01.10.2019

Vær så snill å ikke ødelegg vår ville og vakre natur, ikke ødelegg dyrelivet, ikke ødelegg jorda vår....

Nei til vindkraft!