Høringssvar fra Inge Bakke

Dato: 05.04.2019

Vindkraft i Norge betyr en grotesk rasering av naturen på grunn av det kuperte terrenget som medfører voldsomme veianlegg for å komme fram med konstruksjonene. Dersom vindkraftselskapet blir pålagt å betale en fornuftiig skadeserstatning for inngrepet, vil det vise seg at det er billigere å bygge til havs. Der får man også mer igjen for investeringen på grunn av betydelig høyere utnyttelse av installert effekt. Naturinngrep ved vindkraft på land er irreversibelt. Det blir ytterliger et tap av naturmangfold som overlates til kommende generasjoner, på samme måten som konsekvensene av global oppvarming.