Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 171615

Dato: 28.09.2019

Jeg er imot vindkraft på land da det gir store skader på natur og dyreliv.