Høringssvar fra Ola Spangelo

Dato: 01.10.2019

Jeg er en friluftsinteressert mann på 44 år som nyter friluftsliv langs hele vestlandet. Jeg er bosatt i Hordaland. Men beveger meg mye i naturen både i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Den raseringen som nå skjer i norsk natur til fordel for vindindustri er bare tragisk. En vet at tilsvarende energibehov kan dekkes inn ved oppgradering av eksisterende vannkraft. Det er bare de rette incentiver og vilje som skal til. Vi er allerede i et land med kraft overskudd. Hvis vi ønsker å produsere mer for eksport. Så er det oppgradering av vannkraft anleggene som er nøkkelen for dette.

Det å ødelegge norsk natur fordi en blir forført av utenlandske investorer. Som kun har profitt som hensikt, men selger seg inn i miljøets navn. Mens vertskommunene sitter igjen med knapper og glansbilder. Det får være grenser for hvor naive norske politikere skal få lov til å være som folkevalgte. Hvis de ikke selv sitter med interesser i investeringen eller er hyrt inn som lobbyister.

Med de miljø ødeleggelsene som ligger i utbygging av vind industri i urørt norsk natur. Som drap på fugleliv. Ødeleggelser av myrområder som er naturens egen karbonfangst. Sprenging og skjæringer i fjell og veibygginger. Et enormt areal bruk og ødelegging av menneskers rekreasjons muligheter. Så er det bare ikke verdt det.

Et stort NEI til utbygging av vindindustri i norsk natur.