Forsiden

Høringssvar fra Lisa Svalestad

Dato: 30.09.2019

STOPP!

Vi mener at all vindkraftutbygging må settes på vent til vi vet nok om negative helsemessige konsekvenser forårsaket av støyen til de allerede utbygde og etablerte vindkraftverk.

- Hvordan påvirker lavfrekvent støy og infralyd helsen til naboer?

- Først når en har kunnskap om hvordan infralyd påvirker helsen og hvor langt den bærer i terrenget er det grunnlag for å komme med anbefalt avstandsgrense.

- Dagens regelverk for støy må endres. 'Lden' må bort. Infralyd og lavfrekvent støy må tas hensyn til.

- Er NVE rette instans til å vurdere støyberegninger gjort av utbygger? Det er ingen med fagkunnskap på støy blant NVEs ansatte. NVE synes å ha en todelt rolle ved å skulle fylle regjeringens mål om vindkraftutbygging samt å vurdere hvilke prosjekter som skal tildeles konsesjon.

Vi unner ingen andre å få vindturbiner i nabolaget.

- Døgnkontinuerlig støy som tiltar på kveld og natt.

- Salgsverdi på eiendom er redusert med 45%.

- Hva er den helsemessige risikoen vi som naboer utsettes for? Hvem kartlegger plager som kommer fra den ikke hørbare infralyden? Hvem tar ansvar for naboenes helse?

- Turområdet er ødelagt. Nå er det et industriområde, som også støyer til de omliggende fjelltoppene. Så om ett fjell er sprengt i stykker, så er nærliggende områder også blitt forurenset med støy.

- Vi finansierer dette på hver strømregning, det som har ødelagt vårt hjem, vår trivsel i vårt eget hjem.

Fra Lisa Svalestad og Lars-Henning Nodland, Egersund