Forsiden

Høringssvar fra Birgit Romstad

Dato: 01.10.2019

Vi må ta vare på naturen, ikke gjøre hærverk. Det er veldig lite urørt natur igjen, så ikke bygg ut mer av den. Vindmøller bør settes der det allerede er industri og infrastruktur. Og, det må ses i en helhet om vindmøller er miljøvennlig? Kort levetid, mye brukt av olje, støyforurensing, ingen gjenvinning, plastbelegget blir til mikroplast osv.