Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 15.07.2019

Svartype: Med merknad
  1. Norsk natur må og skal alltid forvaltes av Norske eiere og interesser, så som stat og kommune.
  2. Naturmangfoldsloven må gjelde også for vindindustri slik som for annen kraftindustri.
  3. Områder hvor der er listet truede dyrearter må få være i fred. Det er en grunn for at de er rødlistet!
  4. Lokalt styre må ha siste ord i saken UTEN å bli overprøvd av sentrale hold, herunder også fylkeskommune.