Forsiden

Høringssvar fra Robert Friberg

Dato: 24.09.2019

Hei,

Jeg stiller meg bak Naturvernforbundet i Trondheim i at nasjonal rammeplan for vindkraftutbygging må revurderes fra bunnen av.

Det må gjøres en grundig vurdering av de langsiktige samfunnsverdiene i å bygge ut vindkraft på land i forhold til det omfattende tapet av norsk natur slike utbygginger medfører. Vi må begynne å snakke om redusering av energibruk og ikke legge til rette for ytterligere økning på bekostning av klima og miljø.

Jeg siterer fra Naturvernforbundet i Trondheims høringssvar: «Det er ikke innenfor en generasjons mandat å ødelegge så mye urørt natur til det ugjenkjennelige, for kortsiktig gevinst, uten påviselig klimaeffekt.»

Det snakkes stadig om norges fremtid som turist- og teknologinasjon. Nedbygging av den norske naturen vil gå på bekostning av fremtidens turisme, og uten en helhetlig og langsiktig plan vil ødeleggelsene bli katastrofale for den norske turistnæringen. Kortsiktige og tilsynelatende enkle løsninger som utbygging av vindkraft på land er også en kraftig innovasjonsbrems, det er jo nettopp de teknologiske løsningene for å hindre ødeleggelse av miljøet som skal være med på å skaffe oss et forsprang som teknologinasjon. Vi må også ta innover oss at i fremtiden må det totale energiforbruket ned. Det betyr at vi må begynne å tenke og handle innovativt, nå.

Fremtiden vil komme til å dømme oss hardt om vi, med økonomisk vekst som drivkraft, haster inn i kortsiktige løsninger som går på bekostning av klima, miljø og norsk natur uten først å snakke om det finnes andre løsninger en stadig økende energibehov.

Med hilsen

Robert Friberg