Høringssvar fra Jon Steinar Linga

Dato: 01.10.2019

Leverer høringssvar som privatperson. Er i mot vindkraft i norsk natur ganske enkelt fordi naturødeleggelsene er svært store, kombinert med at argumentene for å bygge anleggene ikke framstår troverdig og også er basert på utdatert informasjon. Det store perspektivet er at mennesket har i mange tiår kjent til at klodens økosystem er på randen av sammenbrudd. Det finnes knapt urørt natur igjen. Å bygge ut enorme fjell- og landområder framstår som sterkt selvmotsigende i en tid hvor naturen og framtidens generasjoner roper høyt til oss at vi må verne om hver lille flekk av urørt natur vi har igjen. Energikrisen som utbyggerne ofte viser til, er basert på ideen om at mennesket må bruke mer og mer energi. Det eneste svaret vi reelt kan gi framtiden, er å redusere energiforbruket. Det vil i stor grad bidra til å nå klimamål, samt til å bevare natur og dermed øke co2-opptaket. Videre er utbygging av vindkraft det motsatte av å bevare naturmangfold. Vi berger ikke natur ved å ødelegge natur. Og det hele smaker en beisk smak med tanke på at det er reine kapitalinteresser som kjøper opp anleggene, kun i den hensikt å tjene penger. Det er heller ingenting som tyder på at det legges ned kullkraftverk fordi Norge ødelegger naturen sin med å bygge ut vindkraft. Tvert i mot. Det lille perspektivet er at jeg og svært mange med meg er uendelig glad i naturen slik den er. Natur er verdt enormt mye uten å være verdt ei krone. Kunne fortsatt i det uendelige, men poenget (poengene) er forhåpentlig klargjort. Takk.