Forsiden

Høringssvar fra Øyvind Kirkhus

Dato: 23.09.2019


Jeg er sterkt skeptisk ti ytterligere utbyggng av vindmøller i samme tempo som hittil. Sirdalen har presset naturen sin nok med vannkraft utbygging allerede; vindmøller i tillegg reduserer velferden for hele regionen ettersom dette virkelig er frilufts-området for hele Jæren. Fokus må heller være på å effektivesere vann-kraft som er der (ihht NTNU m.fl sine studier).

Vindmøller her gir en urimelig liten fordel vs skaden på naturen den gjør. Jeg har alltid støttet det å utnytte natur-ressurser til oppbygging av velferd og utvikling av bærekraft. Dette er vist gjort greitt med vann-kraft og olje-utbygging med de ringvirkninger for samfunnet dette har gitt.

I tillegg må myndigheter anvende grunn-rente prinsipper som ved annen aktivitet basert på våre ressurser der hvor man skal bygge vindmøller; det synes ikke klokt at internasjonale selskap får såpass fritt spillerom som det kan se ut som - fra pressen. En modell der lokale ordførere møter disse profesjonelle i forhandlinger virker uoptimalt i fordelings mekanismen av inntekter.

med hilsen

Øyvind Kirkhus

(privat)


Sendt fra min iPhone